తెలుగు ప్రజలకు అద్భుతమైన అవకాశం...This opportunity is only for 99 members from each district.

మేము ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో దాదాపు 10 years నుంచి digital marketing లో ఉన్నాము..మా గురించి ఎన్నో ఆర్టికల్స్ న్యూస్ papers లో వచ్చాయి for more information Robotixindia in Press ని చూడండి...

Benefits of Joining :

Internet లో ఎన్నో websites,android apps opportunities provide చేస్తున్నాయి... కాని వాటిలో కొన్ని మాత్రమే real గా మనకి payments ఇస్తాయి...

Work from any where in your flexible time. Be your own boss.

No need to Join any one.

What is your work after joining?

Onlinetime.in initial stage లో ఉంది... అందుకే Only onlinetime.in నుంచి మాత్రమే కాకుండా...,మీ అందరి కోసం మాకు genuine అనిపించిన ఈ International opportunities ను కూడా మీరు జాయిన్ అయిన వెంటనే మీ email id కి పంపిస్తాము.

మీరు ఈ opportunities నేర్చుకోడానికి ఎక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు..మేము మీ registered email id కి ఈ Opportunities ను పంపిస్తాము...మేము each District నుండి 99 మందికి మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాము...

Opportunity 1:

మీరు ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా, ఇంటర్నెట్లో products ని sales చేస్తూ income generate చేసుకునే అవకాశం...

Opportunity 2

మీరు advertisements ని చూడటం ద్వారా మనీ earn చేసుకునే సదవకాశం..(ఈ category లో దాదాపు ఒక 1000 websites ఉన్నాయి... కానీ regular గా users కి  payments ఇచ్చేవి రెండూ మాత్రమే వున్నాయి..వాటిని పరిచయం చేసి & success అవ్వడానికి ఉపయోగపడే టిప్స్ మేము తెలియజేస్తాము).

Opportunity 3: 

Mobile లో apps installation ద్వారా income generate చేసే opportunities. (For android app users with best tips & tricks).

Opportunity 4:

Online లో Tasks చేయడం మరియు Freelancer గా మీ spare టైం లో work చేయడం ద్వారా ఇన్కమ్ generate చేసుకొనే అవకాశం...

Opportunity 5:

Digital marketing techniques (Facebook, whatsapp మరియు Telegram) ఉపయోగించి, amazon మరియు flipkart affiliate marketing ద్వారా extra income generate చేసుకునే అవకాశం.

మేము each District నుండి 99 మందికి మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాము...ఇంకొన్ని రోజుల్లో district కి ఒక website తయారు చేద్దాము అనుకుంటున్నాము..

for example : 
                       www.hyderabad.onlinetime.in,
                       www.guntur.onlinetime.in,
                       www.amaravati.onlinetime.in,
                       www.khammam.onlinetime.in etc., 

మీరు మీ district నుంచి 99 members లో ఒకరిగా వుండండి... ఎన్నో benefits ని అందుకోండి.

ఈ districts నుంచి జరిగే business నుంచి part of ప్రాఫిట్ కేవలం 99 మెంబెర్స్ కు మాత్రమే distribute చేస్తాము...ఇది జస్ట్ ఒక example మాత్రమే...ఇలాంటివి ఎన్నో ఎనెన్నో benefits ఉన్నాయి.

ఒక business ను ఒక్కరే success చేయాలంటే చాలా time కావాలి,ఎక్కువ effort పెట్టాలి...జస్ట్ imagine ఒక business కోసం 99 మంది వాళ్ళ టైం మరియు effort పెడితే success ఎలా ఉంటదో.. అదే ఈ 99 concept...ఏమి చేయాలో ఎప్పటికపుడు మీకు ఇమెయిల్ ద్వారా గైడెన్స్ ఇస్తాము... మీకు కావలసినవి Laptop with internet...

For any queries  : info@onlinetime.in Or our whatsapp no : +91 8618428655

How to Join?

For next few positions we are giving this valuable package only for 200 Rs/- (Offer valid till 25 Feb 2019)

                                                                                    (We will give full refund if you are not satisfied Refund T&C apply)

Step 1: We need only genuine people in our network. So we are giving this valuable opportunity to limited number of people only.
Step 2:

Link to pay 200 Rs via Debit/Credit Card Or Internet Banking Or Online wallets like Paytm :
                                                                              (We will give 100% refund if you are not satisfied Refund T&C apply)
                                                                                       
For any queries : info@onlinetime.in Or 
whatsapp no : +91 8618428655

We will verify your payment and will get back to you as soon as possible.
 ©2009-2019 All rights reserved       T&C Apply